logo

Toolboxe Links Bogen
workshop
Forside


 Forside

KIE-modellen

Modellen er kort sagt rammeværk omkring det at arbejde med innovation. KIE-modellen bliver meget ofte brugt som et pædagogisk didaktisk redskab, når det kommer til at arbejdet med innovativ læring og processer. Modellen har oplevet udbredt success, grundet dens enkle tilgang til den innovative process og det faktus, at den kan bruges på alle niveauer i undervisningssystemet. 

Kort sagt så inddeler modellen arbejdet med kreativ idegenerering i tre læringsrum - nemlig det krative, det innovatie og det entreprenante rum. Hver enkelt rum har sine egne regler og formål. Ved at opdele de forskellige processer i tre forskellige rum, får man styr på rammerne for den innovative læring, hvad enten der er tale om arbejde i skolen eller en virksomhed.

Det kreative læringsrum

I dette rum handler det om at skabe så mange idéer som overhovedet muligt. Der skal gang i den helt store brainstorm og det gælder om at byde ind med så meget som muligt. Det er vigtigt at der holdes fokus på at være åben og kreativ, så man netop lader så mange idéer flyde ud som muligt. 

En af de største udfordringer i løbet af denne process er, at man ikke må forholde sig kritisk eller på andre måder dømmende til de idéer som kommer - hverken ens egne eller de andres. Et af de vigtigste pointer er, at inden idé er "for langt ude" eller urealistisk. I "det krative læringsrum" fasen, skal man blot tænke at alle idéer er lige gode, og at alle idéer har nogle brugbare idéer. 

Bullet points til det kreative læringsrum:

- Eleven går til opgaven med et åbent sind

- Bruge sin fantasi og kreativitet

- Tænke divergent

Det innovative læringsrum

I det innovative læringsrum starter arbejdet med at analysere de mange idéer - her skal der både tænkes logisk og analytisk. Det vigtigste i dette læringsrum er at udvælge, prioritere og systematisere de mange idéer, som gruppen har fundet frem til. Det er meget forskelligt fra område til område, hvordan man griber systematiseringen af idéerne op, men et godt råd ville være at opsætte nogle kriterier, hvorpå hver enkel ide bedømmes på. 

Herefter skal der foretages et mere fagligt refunderet arbejde, hvor der skal videreudvikles på idéen/idéerne. Det ville eksempelvis være oplagt at skrive en forretningsplan, hvor man går i dybden vedr. alle aspekter om idéen. I forbindelse med udarbejdelsen af forretningsplanen vil det være oplagt at sparre med andre sturende/lærere eller virksomheder, så der opnås indsigt i hvad idéen koster at få udviklet, fremstillet, markedsført etc. På denne måde kan de studerende hjælpes til at nå et realiserbart resultat.

Bullet points til det innovative læringsrum:

- Vurder hver enkelt idé

- Opstil forskellige bedømmelseskriterier

- Konvergent tænkning

Det entreprenante læringsrum

I dette læringsrum er det meningen at den idé eller koncept, som der er arbejdet videre med, rent faktisk skal realiseres. Det stiller store krav over for du studerende, da det her gælder om iscenesættelse, organisatoriske evner og ikke mindst loyalitet og tro over for gruppen og den idé der er arbejdet videre med.

Det skal nævnes at de tre forskellige læringsrum ikke nødvendigvis skal ses som faser, som skal gennemgås i lige netop en bestemt rækkefølge. I en innovativ process vil man som oftest vende tilbage til eksempelvis det innovative rum, når man er i gang med at realiseringen i det entreprenante rum. Det kunne være at man skulle videreudvikle forskellige aspekter af idéen, som man er stødt på skal løses.

Bullet points til det entreprenante læringsrum:

- Vær aktiv og nysgerrig

- Præsenter produkt

- Lav markedsresearch

Udtalelser

I dette afsnit samler vi udtalelser fra virksomheder og ikke mindst undervisningsklasser, som har arbejdet med KIE-modellen. Hvis din klasse eller virksomhed vil bidrage med en udtalelse, så kontakt os venligst herom.Niels Brock, Klasse C, Blågårdsplads - En af Lise Sunds klasser fra årgang 2015 har i et helt år arbejdet med KIE-modellen via deres valgfag innovativ. I forbindelse med valgfaget skulle eleverne arbejde med KIE-modellen. Alle elever blev inddelt i grupper og skulle herefter starte i første fase med at brainstorme idéer. Eleverne var i hele perioden meget begejstrede for arbejdet med modellen, og endte således ud med meget konkrete forretningsidéer, som den pågældende gruppe kunne vælge at starte en virksomhed op omkring ude for skolen.


Støvsugertest.dk er en online hjemmeside med test af støvsugere. De to som sidder i marketing for hjemmesiden, har med fordel arbejdet med modellen, og været med til at fornye processerne omkring hvordan støvsugerne bliver testet. "Det har været spændende og lærerigt" udtaler Peter Johansen fra hjemmesiden.Ebbe Mand Petersen Tel: 64 46 01 99
Grete Serin Søndergaard  Tel: 55 21 31 54